sunnuntai 28. syyskuuta 2014

Viikko 28

Hei!

This week  I will save Ulla from translation and have a picture entry!

Here is a belated photo from the workcampers we had helping in the Summer


And, here are a few photos from our last share

 and finally, this week we had a big group from Sylvia koti who came to help with the porkkana harvest. Thanks to them!

torstai 25. syyskuuta 2014

Käännös Noelin tekstiin, viikko 27

Nyt kun katsoo ulos ikkunasta, on selvää että on syksy on saapunut: märkää ja kylmää… ja hyvin pimeää. Satokausi on päättymässä. Toivottavasti olette kaikki kuulleet sadonkorjuujuhlasta ja suunnittelupalaverista, joka on lokakuun 12. päivä. Se on tilaisuus koota ajatukset ja aloittaa suunnitelmat ensi vuotta varten.

Tällä hetkellä olemme sadonkorjuun huipulla. On mukavaa vaihtelua saada käyttää suurin osa ajasta sadon keräämiseen ja jaon järjestelyyn. Kuten kuvasta näkyy, tarjolla on melkoinen määrä kasviksia ja laatu on ok. Minulle varsinainen palkinto tänä vuonna ovat porkkanat. Ne ovat isoja ja maukkaita. Tämä on erityisen palkitsevaa, koska ne olivat talkootyön pääkohde.
Tällä viikolla (nyt on 22.9.) iso ryhmä Sylviakodista tulee auttamaan porkkanan nostossa ja seuraavalla viikolla meille tulee pari luokkaa Steinerkoulusta.

Kääntänyt Ulla

maanantai 22. syyskuuta 2014

Viikko 27

Hei!

Looking out the window now and its clear that Autumn has arrived: its cold and wet....and very dark! The season is now winding down. I hope you all heard about the harvest party/planning meeting thats on October 12th. That will be a chance to take stock and get plans rolling for next year.As for now, we are actually in the prime of our harvest. It makes a pleasant change to spend most of my time in the garden gathering vegetables and sorting for the share. As you can see in the photo, there is a reasonable amount of veg and the quality is OK. For me, the real prize this year are the porkkanoita. Big and bursting with flavour. It is especially gratifying because this crop was the focus of so much of our talkoot efforts.This week (its now 22/9) a big group from Sylvia koti will come to help with the porkkana harvest and next week we will have a couple of classes from Steiner koulu.


sunnuntai 7. syyskuuta 2014

Käännös Noelin tekstiin, viikko 25

Hei,

Ainakin yksi huomasi, että olen jättänyt yhden viikon väliin. Kiitos Ullalle käännöksestä ja siitä, ettei maininnut laiminlyöntiäni. 

Yksi syy siihen, että päiväkirja harvenee on se, että on vähemmän kerrottavaa. Sesonki lähestyy loppuaan monin tavoin. Vaikka syksy on kaunis ja aurinkoinen, puutarha on siirtynyt syksyiseen sadonkorjuuseen. Kuten olette huomanneet, sato-osuuden paino on noussut. Sitkeästi kitketty ja huolehdittu porkkana näyttää tulevan toimeen omillaan ja tekevän hyvän sadon. Kuten huomaatte, raskas työ kannattaa. Toinen runsas sato saadaan Rihusta, lehtikaali on makoisaa. 

Nyt kun työt vähenevät, minulla on tilaisuus päästä käsiksi muutamaan hommaan. Yksi on saada kastelukaivo toimimaan. Mietin onko kenelläkään vanhaa vesipumppua, joka joutaisi ROKille? Tarvitsemme veden lähteen lähelle peltoa ja alueella on muutama vanha kaivo, jotka toivottavasti yhä toimisivat.

Ensi viikolla on johtokunnan kokous ja yksi asia listalla on syksyn kokoontuminen. Kuka haluaisi auttaa sadonkorjuujuhlan järjestämisessä?

Vapaa käännös Ullan tekemä. 

ps. ilmoittaudun myös sadonkorjuujuhlan järjestämiseen, jos sen ajankohta sopii kalenteriin. Ketäs muita?

Viikko 25

Hei!

Well, at least one person did notice that I skipped a week again. Thanks Ulla for the translation and not mentioning my omission.

I guess one of the reasons the diary is getting more sparse is that there is less to say! The season is winding down in many ways. Even though we are having this wonderful late summer sun, the garden has now entered the autumn harvest period. As you noticed, the weight in the share has gone up. Our much weeded and worried for porkkana are coming into their own and it looks like being a great crop. You see, all the hard work does pay off. Another good crop is the lehtikalli from Rehu; lively and full of flavour.


Now that things are quietening down a bit, I have a chance to catch up on a few jobs. One is to source our own well water. I wonder does anyone have an old water pump that ROK could have!? We need a supply closed to the field and there are a few old wells on the site that hopefully still work.

There is a board meeting next week and one of the topics is some kind of autumn get-together. Anyone want to help organise a harvest party?

lauantai 6. syyskuuta 2014

Käännös Noelin tekstiin, viikko 23

Viime viikon viesti unohtui, halusin nähdä huomaako kukaan!!

Oli jo aikakin kesän antaa sijaa syksylle. No, ainakin melkein. Ainakin aurinkoinen sää on kuin muisti. Vaikka sää ei ollut yhtä pahaa kuin ennusteet lupasivat, sadetta tuli runsaasti. 

Kasvu on selkeästi hidastunut, mutta vielä on eloa.

Kasvihuoneessa, paikoille joista tomaatit ovat kuolleet, on istutettu kurkkua. Toivomuksena on saada satoa lokakuulle saakka. 

Ensi viikolla Steiner-koululta tulee ryhmä töihin. He ovat paikalla lähes koko viikon, joten säästä riippuen on toiveissa saada porkkanapenkit täysin kitketyiksi. 

Toivon, että olette nyt tyytyväisempiä sadon kokoon. Juurekset voivat hyvin ja erityisesti porkkana on kasvanut hyvin. Ensi viikosta lähtien niitä on jaossa. 

Käännöksen tehnyt Ulla, pari viikkoa myöhässä.